2016: Piano brillant 

Pian­otune 2016 vond plaats op 6, 7 en 8 okto­ber 2016 en werkte dit jaar met als thema Piano bril­lant
3x2 con­certen zullen plaats vin­den in Maas­meche­len, Lom­mel en Sint-Truiden. Pianis­ten leven zich graag uit in vir­tu­ose muziek. Ze spe­len bij­zon­der graag Liszt en Rach­mani­nov, twee com­pon­is­ten die zelf de groot­ste pianis­ten waren. Tita­nen van het instru­ment. In deze edi­tie geven wij de pianis­ten de vrije ruimte om zich in dit reper­toire te tonen.

Vol­gende musici hebben gecon­cer­teerd in 2016:

Tomasz Rit­ter, Mar­cella Crudeli, Alessan­dro Marangoni, Vale­rio Pre­murosoLidija Biz­jak, Mihaljo Zurkovic

Wij hopen u snel te vertellen wat onze plan­nen voor Pian­otune 2017 gaan zijn.