Joanna Trzeciak-piano

Vri­jdag 18 maart 2016 om 20.15u Raad­huis Lom­mel
’Chopin en Szymanowski’

De van afkomst Poolse Joanna Trze­ciak (°Krakau) behaalde haar diploma piano aan het Con­ser­va­to­rium van Warschau. Reeds tij­dens haar stud­ies ontv­ing ze een beurs van de Chopin­sticht­ing en later mocht ze zich spe­cialis­eren aan het Con­ser­va­to­rium van Moskou. Niet ver­won­der­lijk dat haar een inter­na­tionale car­rière wachtte met con­certen in zowat alle Europese lan­den. Naast het oeu­vre van Chopin behoren de com­plete pianow­erken van Szy­manowski tot haar favori­ete items. In 2010 (het Chopin­jaar) was zij promi­nent aan­wezig op Europese podia met Chopins muziek.

Pro­gramma:

F. Chopin: Bar­carolle in Fis-groot Op. 60 / 3  Impromp­tus Op. 29, Op. 36, Op. 51 / Fantaisie-Impromptu Op. 66
Polon­aise in fis-klein  Op. 44 / 4 Mazurka’s Op. 68
K. Szy­manowski: Maskers Op. 34


Edoardo Bruni-piano

Vri­jdag 15 april 2016 om 20.00u CC Berin­gen

Pianist en com­pon­ist Edoardo Bruni komt uit Trento waar hij studeerde bij Prof.Giese. Verder per­fec­tion­eerde hij zich bij o.a. Berman, Schiff en Mar­gar­ius. Com­posi­tieon­der­rricht kreeg hij van Frances­chini, Galante en Colazzo. Hij studeerde eve­neens filosofie aan de Uni­ver­siteit van Padova en haalde een doc­tor­aat in musi­colo­gie aan de Sor­bonne in Par­ijs. Hij is momenteel pro­fes­sor aan het Con­ser­va­to­rium van Trento.

Pro­gramma:

J.S. Bach: pre­ludes
F. Chopin: pre­ludes
C. Debussy: pre­ludes
A. Scri­abin: pre­ludes