Author Archive | chopin

Joanna Trzeciak-piano

Vri­jdag 1 maart 2013–20.15u CC Maas­meche­len Pro­gram­ma F.Chopin  — Polon­aise in es-klein op.26 nr.2 ‑3 Impromp­tus: in As-groot op.29 in Fis-groot op.36 in Ges-groot op.51 — Fan­­taisie-Impromp­­tu in cis-klein op.66 — Polon­aise in fis-klein op.44 Pauze F.Chopin — 4 Mazurka’s op.68 : nr.1 in C‑groot nr.2 in a‑klein nr.3 in F‑groot nr.4 in f‑klein K.Szymanowski — Maskers op.34 […]

Continue Reading

Pianotune 2012

Duiv­els aan de Toet­sen” Een weeklang inter­na­tionale top­pi­anis­ten, tal­ent van eigen bodem, jon­geren in actie, mas­ter­class, foto­shoots, een ten­toon­stelling en dit op de meest per­for­mante Lim­burgse locaties. In alle voor­gaande edi­ties werd gew­erkt rond een spec­i­fiek reper­toirecon­cept. In deze 10de edi­tie echter is de reper­toirekeuze vrij en wor­den o.a. enkele pianis­ten gep­re­sen­teerd die een schit­terende indruk hebben […]

Continue Reading

Xhu Zhong-piano

Don­derdag 1 maart 2012–20.15u CC Maas­meche­len In copro­duc­tie met Forte en Chopin Asso­ci­atie Xu Zhong speelt het jaar­lijks her­denk­ingscon­cert voor Chopin. Deze Chi­nese top­pi­anist ontv­ing ver­schil­lende pri­jzen op pres­tigieuze inter­na­tionale wed­stri­j­den o.a. op 1st Hama­mat­su Inter­na­tion­al Piano Com­pe­ti­tion, de San­tander Palo­ma O’Shea Inter­na­tion­al Piano Com­pe­ti­tion, de 5th Tokyo Inter­na­tion­al Piano Com­pe­ti­tion en de 10th Tchaikovsky Inter­na­tion­al […]

Continue Reading