Archief

Voor een organ­isatie die Chopin spec­i­fiek in het vaan­del draagt is het evi­dent dat vooral deze com­pon­ist bij uit­stek in de schi­jn­wer­pers wordt geplaatst. 2010 is een her­denk­ings­jaar maar ook de vol­gende jaren zal de com­pon­ist promi­nent aan­wezig bli­jven in de werking.