Chopin Molenconcert

Voor meer­waarde­zoek­ers en hap­py few die eens iets anders wilden bouwde de Chopin Asso­ci­atie aan een beperk­te leden­club die bedoeld is voor intel­lectue­len, emo­tione­len en ratione­len die op zoek waren naar dat iet­sje meer en pre­sen­teerde daarom op 22 mei 2010 een “Exclusief leden­con­cert” in de Roy­er­molen in Diepen­beek. Een suc­ces­for­mule zo bleek.

Dit alles gebeurde in de grootst mogelijke sti­jl zoals Chopin het zelf zou gewild hebben, met uitvo­er­ing van de inte­grale lied­cy­clus door Urszu­la Kryger – mez­zoso­praan, Joan­na Trze­ci­ak – piano, Kristin Heyligers — voordracht

Het ini­ti­atief werd beperkt tot max­i­mum 40 per­so­n­en en er werd een din­er aangeboden.

In 2011 en vol­gende zal dit suc­cesvolle ini­ti­atief her­nomen wor­den (zie Chopin specials)