Chopinwedstrijd Warschau –concertreizen

De organ­isatie is verder promi­nent aan­wezig op de 5-jaar­lijkse Chopin­wed­stri­jd in Warschau en organ­iseert voor haar leden op vraag con­certreizen in het spoor van Chopin.