2003

The­ma de twee Weense Scholen met J.Haydn, W.A. Mozart, L.van Beethoven uit de eerste Weense School en A.Berg, Schön­berg, Webern uit de tweede Weense school.

Ver­tolk­ers waren klassieke pianis­ten Paulo Alvares – Brazil­ië, San­dro De Pal­ma — Ital­ië en de Franse Cypri­oot Cyprien Kat­saris en jaz­zpi­anis­ten Mar­tial Solal, Erik Ver­meulen, Jef Neve en het Quar­tet Willy Claes en de Lim­burg­ers Valen­ti­jn Elsen, Michel De Gre­gori­is, Robert Hen­driks, Erik Pirotte,Geert Crevecoeur