2007

The­ma: De magie van het genie

met Beethoven en Brahms

Ver­tolk­ers waren klassieke pianis­ten Deyan Sinadi­novic- Servië, Michael Kuhn ‑Duit­s­land, Boris Kral­je­vic – Mon­tene­gro, Robert Lehrbaumer-Oost­en­rijk en de Phil­har­monie van Baden-Baden(Duitsland) o.l.v. Pavel Bal­eff en solis­ten Albert Tiu-Fil­ip­pi­j­nen en Hen­ri Sigfridsson-Finland

Jaz­zan­i­matie was er met Robin Ver­heyen, Aki Ris­sa­nen, Alano Gru­ar­in Duo, Fred­erik Heir­man, Hen­drik Braeckman