Joanna Trzeciak Concert

Joan­na Trze­ci­ak brengt 2 nieuwe cd’s uit… 

Vri­jdag 5 mei 2017 om 20.15u Acad­e­mieza­al Sint-Truiden

Pianiste Joan­na Trze­ci­ak woont en werkt reeds meer dan 30 jaren in Bel­gië maar kreeg haar oplei­din­gen in Krakau,Warschau en het befaamde con­ser­va­to­ri­um van Moskou.
Ze investeert haar lev­en in twee grote passies: de muziek en.. de hoge Alpen. In bei­de domeinen wil ze zeer “hoge” scores behalen!! Ze con­cer­teert veelvuldig in de wereld maar is momenteel weer bij­zon­der actief met opnames. Nadat zij LP’s opnam in Polen, Duit­s­land en Bel­gië ver­scheen in 1990 haar eerste CD bij Pavane met muziek van Szy­manows­ki. In 1993 vol­gde een nieuwe edi­tie met o.a. de Ron­do’s van Chopin. In 1997 en 2000 realiseerde Joan­na Trze­ci­ak twee markante CD’s met werken van JN Hum­mel. Deze opnames wer­den erg gewaardeerd door de inter­na­tionale muziekkri­tiek en kre­gen o.a. vijf dia­pa­sons. In 2007 gaf ze haar laat­ste cd uit met muziek van Rach­mani­nov en Chopin voor het Spaanse label KNS.

Dat is intussen al weer een hele tijd gele­den en Joan­na vond het hoog tijd om nu lief­st twee nieuwe cd’s ineens uit te bren­gen. Ze wor­den gepro­duceerd bij het Poolse Dux en zullen een inter­na­tionale dis­trib­u­tie kri­j­gen. De eerste cd bevat uit­slui­tend werk van Beethoven: de vari­aties op.34, de spec­tac­u­laire pathe­tique en de fameuze op. 109, of nr 30, één van de laat­ste sonates van de com­pon­ist in een zeer sub­lieme filosofis­che sfeer.

De tweede cd zal ver­schi­j­nen onder de titel “Dreams” en bevat werk van 3 com­pon­is­ten uit 1915, 1916 en 1917, drie oor­logs­jaren. De titel Dreams is gebaseerd op het werk van Max Reger “Träume am Kamin” op.143. De cd bevat verder 2 mon­u­men­tale werken uit dezelfde tijd, nl de 20 Visions fugi­tives op.22 van Prokofiev en haar geliefde werk van Szy­manows­ki “Masks” op.34.

Het wordt voor haar natu­urlijk een belan­grijk moment in haar artistieke leven.

Haar vorige cd’s kre­gen veel waarder­ing van de inter­na­tionale muziekpers:

The pianist com­mu­ni­cates Chopin’s pure and fas­ci­nat­ing inten­tion in an impres­sive man­ner. Most of all, she pos­sess­es a pre­cise, flow­ing sound which is alive, and that is the great­est charm of her play­ing. One should also take note of the phras­ing, hav­ing great elas­tic­i­ty of expres­sion and a very valu­able ruba­to — refined and nat­ur­al at the same time.  (“CD Classica”) 

Her recital (Hum­mel) con­tains pure­ly vir­tu­osic pieces (Ron­do, Polon­aise) but also sophis­ti­cat­ed com­po­si­tions, restrained and poet­ic which her play­ing val­oris­es in an exem­plary manner. 

In “Vari­a­tions sur un theme du Gluck” the Pol­ish pianist com­mu­ni­cates rhyth­mic agili­ty and depth of feel­ing giv­ing the lis­ten­er the sen­sa­tion of com­muning with music wor­thy of the great Mozart con­cer­tos……… (“Dia­pa­son”) 

Pro­gram­ma:
L. van Beethoven: 6 Vari­a­tio­nen in F‑groot über ein eigenes The­ma op.34
L. van Beethoven: Sonate in c‑klein op. 109
K. Szy­manows­ki: She­herazade uit “Masken”  op.34
S. Prokofiev: 12 Visions Fugi­tives op.22

Info en reservatie:

Acad­e­mieza­al Sint-Tru­iden, CC De Bogaard
Plankstraat 18
3800 Sint-Truiden
E‑mail: UiTbalie@sint-truiden.be
http://www.debogaard.be

Tel. 011 70 17 00