Concert Joanna Trzeciak

Joanna Trzeciak-piano
‘Chopin en Szymanowski’

foto website 05


Vri­jdag 18 maart 2016 om 20.15u Raad­huis Lommel

Het lev­en van Frédéric Chopin (1810–1849) draaide bij­na uit­slui­tend om de piano. Via dit instru­ment gaf hij zijn diep­ste gedacht­en en gevoe­lens weer. Het was zijn vertrouwel­ing, emo­tionele uit­laatk­lep en de bron van waarschi­jn­lijk het groot­ste muzikale oeu­vre dat ooit voor één enkel instru­ment is geschreven.

In de hon­der­den werken die hij com­poneerde, van omvan­grijke sonates, scherzo’s, bal­lades, polon­ais­es en con­cer­ti tot sub­tiel uit­gew­erk­te minia­turen (pre­ludes, etudes, walsen en mazurka’s), speelde de piano steeds de hoofdrol.

De van afkomst Poolse Joan­na Trze­ci­ak (°Krakau) behaalde haar diplo­ma piano aan het Con­ser­va­to­ri­um van Warschau. Reeds tij­dens haar stud­ies ontv­ing ze een beurs van de Chopin­sticht­ing en lat­er mocht ze zich spe­cialis­eren aan het Con­ser­va­to­ri­um van Mosk­ou. Niet ver­won­der­lijk dat haar een inter­na­tionale car­rière wachtte met con­certen in zowat alle Europese lan­den. Naast het oeu­vre van Chopin behoren de com­plete pianow­erken van Szy­manows­ki tot haar favori­ete items. In 2010 (het Chopin­jaar) was zij promi­nent aan­wezig op Europese podia met Chopins muziek.

Tij­dens dit op en top Pools con­cert brengt ze een mooie selec­tie uit het pianow­erk van Chopin met Bar­carolles, Impromp­tus, Polon­ais­es en Mazurka’s, naast het indruk­wekkende Maskers van Karol Szy­manows­ki, een duizel­ing­wekkend werk dat geboek­staafd staat als één van de boeiend­ste pianow­erken van de twintig­ste eeuw.

Pro­gram­ma:
F.Chopin: Bar­carolle in Fis-groot Op. 60 / 3  Impromp­tus Op. 29, Op. 36, Op. 51 / Fan­taisie-Impromp­tu Op. 66 / Polon­aise in fis-klein  Op. 44 / 4 Mazurka’s Op. 68 / K.Szymanowski: Maskers Op. 34

Cul­tu­ur­centrum De Adelberg
Adel­berg­park 1
3920 Lommel

Tel. +32 (0)11 55 35 11
Fax +32 (0)11 55 35 14
E‑mail info@ccdeadelberg.be

CC De Adelberg
Adel­berg­park 1
3920 Lommel

+32 (0)11 55 35 11
info@ccdeadelberg.be