Lid worden

We informeren u graag over onze activiteit­en en bouwen daarom een ledenbe­stand uit.
Lid wor­den kan door een mailt­je te sturen naar Chopin.avl@skynet.be

met vol­gende gegevens

Naam,voornaam
Straat, nr
Post­code
Gemeente/Stad
Tele­foon­nr
e‑mail

Op jaar­ba­sis pro­duc­eren wij enkele druk­w­erken die wij u graag toes­turen.
Bij voorkeur cor­re­spon­deren wij echter per mail.

Het lid­maatschap is gratis.