Mecenaat

Mecenas stierf in het jaar 8 voor Christus. Hij was de vriend en raadgever van keizer Augustus en beval de kunsten aan bij de keizer. De naam De ‘Medici is later spreekwoordelijk geworden voor kunstbescherming. De bankiersfamilie ontwikkelde zich begin 15de eeuw tot de machtigste fractie in de Florentijnse stadstaat en bracht deze positie tot uitdrukking door prestigieuze opdrachten en aankopen op velerlei verzamelgebieden.Veel artistieke organisaties zijn maar kunnen groeien dank zij de “stille gevers” die hun werking een warm hart toedroegen.

Chopin Associatie heeft geen ploeg fundraisers aan de slag, wordt gesubsidieerd door enkele overheden, realiseert ook recettes via haar concerten maar zou maar wat graag verder exploderen in haar werking. Alle betrokkenen in de organisatie werken gratis, er is geen personeelsploeg aanwezig. De liefde voor de muziek, de organisatie en Chopin staan vooraan.

Mensen weten genieten van de concerten is een prachtige beloning. Mecenaat is geen sponsoring. Het is een genereuze financiële reflex, klein of groot (een gift, een legaat of dubbellegaat…)zonder objectieve return van mensen die denken. “Laat die lui van de Chopin Associatie nog veel meer concerten organiseren met de heerlijke muziek van Chopin.” Simpel, naïef, wereldvreemd maar zo functioneerde ook Chopin zelf in de meest chique salons van Frankrijk…

Is dit iets voor u?

Chopin Associatie Vlaanderen vzw

Iban: BE38 0682 2669 3572

BIC: GKCCBEBB