Recitals Casino Beringen 2017–2018

Giuseppe Nova-dwarsfluit
Giorgio Costa-piano

Don­derdag 8 maart 2018 om 20.00u 

Fluitist Giuseppe Nova is een poulain van Max­ence Lar­rieu. Hij maak­te zijn debu­ut al in 1982 als solist bij het RAI-ork­est. Hij speelde als solist op een hele reeks per­for­mante locaties als Sun­to­ry Hall Tokyo, Rome Par­co del­la Musi­ca, Ester­hàzy Cas­tle, Teatro Filar­mon­i­co in Verona. Hij is pro­fes­sor aan de Aos­ta Music Foun­da­tion en gast­pro­fes­sor aan het St. Mary’s Col­lege of Mary­land, US. Hij bespeelt een 19.5 karaat gouden Pow­ell­fluit.

Gior­gio Cos­ta studeerde aan het Con­ser­va­to­rio Giuseppe Ver­di in Tori­no bij Alber­to Moz­za­ti en Faus­to Zadra in Lau­sanne. Hij vol­gde een reeks mas­ter­class­es bij o.a. Mur­ray Per­ahia. In 1985 wilde hij zijn muzikale inzicht­en ver­ruimen en vol­gde cur­sussen rond de “Phaenom­e­nolo­gie der Musik” aan de Uni­ver­siteit van Mainz. Hij is actief aan­wezig in het con­cert­cir­cuit, niet enkel als solist of met ork­est maar ook in de kamer­muziek, waaron­der het Ser­e­na­ta Trio. Verder is hij ped­a­gogisch ver­bon­den aan het “Con­ser­va­to­rio Giuseppe Ver­di” in Cuneo en de “Scuo­la Supe­ri­ore di Musi­ca” in Aos­ta.

Programma: Fantasia romantica

W. A. Mozart: Ron­do K 374, Andante K 315
L. van Beethoven: Ser­e­na­ta op. 8 his­torische bew­erk­ing door Theobald Boehm
G. Donizetti: Sonate
P. A. Genin — G. Ver­di: Fan­taisie Bril­lante op aria’s uit La Travi­a­ta van Giuseppe Ver­di
W. Popp: Fan­ta­sia op de opera Rigo­let­to van Giuseppe Ver­di op. 335.
J. Massenet: Médi­ta­tion de Thäis
F. Doppler: Fan­ta­sia pas­torale ungherese op.26
G. Fau­rè: Pavane
F. Borne: Fan­taisie op Car­men van George Bizet


Pianoduo
Antonio Soria-piano
Claudia Dafne Sevilla — Carrion-piano

Don­derdag 19 april 2018 om 20.00u 

Clau­dia Dafne Sevil­la-Car­rion lei­dt een rijk muzikaal lev­en zow­el door het bespe­len van de piano als de pianoforte maar ook als muzikologe. In 2015 stichttte ze samen met Théodore Lam­bert het Goya Piano Duo. Met de groep The Stain Way, een trio bestaande uit slag­w­erk, piano en bas speelt ze de zoge­naamde ciné-con­certen zoals bijv. « Le Chien Andalou et le sur­réal­isme de Dali et Buñuel » of « Les fiancées en folie » van Buster Keaton ». Deze jonge pianiste vertrok in 2011, na haar basiso­plei­din­gen in Span­je, naar Par­i­js om te stud­eren aan de École Nor­male Supérieure de Musique bij Ramzi Yas­sa en bij Paul Blach­er aan de Cité Inter­na­tionale Uni­ver­si­taire de Paris. Momenteel beeindigt zij haar studie Forte-piano aan de Sor­bonne bij Jeanne Roudet en Edoar­do Tor­bianel­li.

Con­certist en pro­fes­sor piano Anto­nio Soria werd gevor­md aan het befaamde Liceo van Barcelona en het Con­ser­va­to­ri­um van Bor­deaux bij Ramon Coll en Fran­cis Chapelet. Ali­cia de Lar­rocha coachte zijn opname van het inte­grale pianow­erk van Joaquin Turi­na. Dit was een wereld­première met lief­st 16 CD’s en werd onder­schei­den met heel wat pri­jzen o.a. de pri­js van de beste Spaanse pro­duc­tie van het mag­a­zine  Rit­mo in 1995 en van het mag­a­zine Com­pact in 1997.
In de kamer­muziek heeft hij samengew­erkt met mez­zo  Ele­na Obraztso­va, sopraan Ana Maria Sanchez, con­tra-tenor Robert Expert, cel­list Marçal Cervera, klar­inet­tist Paul Mey­er en piano vier­han­den met Paul Badu­ra-Sko­da.
Hij is een veel­gevraagd jurylid op inter­na­tionale pianowed­sri­j­den o.a. Madrid, Por­to, Rome, het Clara Hask­il-Con­cours Inter­na­tion­al de Piano, Franz Liszt Piano Com­pe­ti­tion, …

Programma: 

J. T. De Mur­guia: Sonate voor piano 4-han­den in G-groot
J. Turi­na: Pro­ces­sion du Rocio, op. 9 (bew­erkt door J. Lerolle)
X. Montsal­vatge: Tres diver­ti­men­tos sobre temas de autores olvi­da­dos

Info en reservatie:

CC Berin­gen,
Casi­no Berin­gen, Kioskplein 25, 3582 Berin­gen.

Tel.: 011 450310
e-mail: reservaties.cultuur@beringen.be
http://www.ccberingen.be