Molenconcert

Voor meer­waarde­zoek­ers en hap­py few die eens iets anders willen pre­sen­teert de Chopin Asso­ci­atie haar tweede Molen­con­cert in het prachtige kad­er van de Roy­er­molen, Gin­deroven­straat 32 in Diepen­beek

 op zater­dag 18 juni 2011-vanaf 18.00 tot 23.00u. Con­cert om 19.00u

-dames in feestk­ledij, heren in kos­tu­um en das of smok­ing.

-voor max­i­mum 45 per­so­n­en.

Op dit exclusief con­cert con­cer­teert de Brazil­i­aanse pianiste Olin­da Alle­san­dri­ni.

…met een flinke “touch” Chopin  maar ook met werken van Franz.Liszt die dit jaar zijn 200ste ver­jaardag zou gevierd hebben.

Kristin Heyligers  pre­sen­teert

-“Il Pas­tic­cio Delizie d’I­talia” uit Has­selt pre­sen­teert een heer­lijk Ital­i­aans buf­fet met de nodi­ge vini Ital­iani.

En wat vragen wij?

Een bij­drage van 90.00 EURO per per­soon (all in)

Hoe meld ik mij?

Door een mailt­je te sturen naar chopin.avl@skynet.be   

Met de ver­meld­ing :”Exclusief molen­con­cert” , uw naam, adres en tele­foon­num­mer en het betr­e­f­fende bedrag te storten op reken­ing 068–2266935-72 van Chopin Asso­ci­atie Vlaan­deren vzw, Krui­wa­gen­straat 15, 3580 Berin­gen

Verdere info vol­gt na uw inschri­jv­ing

Comments are closed.