Pianotune 2012

Een weeklang inter­na­tionale top­pi­anis­ten, tal­ent van eigen bodem, jon­geren in actie, mas­ter­class, foto­shoots, een ten­toon­stelling en dit op de meest per­for­mante Lim­burgse locaties. In alle voor­gaande edi­ties werd gew­erkt rond een spec­i­fiek reper­toirecon­cept.
In deze 10de edi­tie echter is de reper­toirekeuze vrij en wor­den o.a. enkele pianis­ten gep­re­sen­teerd die een schit­terende indruk hebben gemaakt bij hun eerdere optre­den.
Comments are closed.